Hot line: +99890 186-86-48

Hotel Shaxrizoda

STARS:

Hotel Shaxrizoda, Khiva, Uzbekistan
Hotel Shaxrizoda e-mail: n/a
Hotel Shaxrizoda address: 35, Islam Khodja street, Khiva, Uzbekistan
Hotel Shaxrizoda phone and fax number: (+998 62) 375-95-65, 375-95-39
Hotel Shaxrizoda site: n/a